Bestuur • Dr. Bas van Ouwerkerk, voorzitter
 • Dr. Noor van Leeuwen, secretaris
 • Prof. Dr. Philip de Jong, penningmeester
 • Nola Exel
 • Dr. Jan Karel Koppen
 • Niels Veenhuijzen


Adviseurs • Stefan Metz
  cellist van het voormalige Orlando Kwartet,
  oprichter en voormalig artistiek leider van de NSKA
 • Leo Samama
  mede-oprichter NSKA, musicoloogStichtingDe NSKA is een onafhankelijke stichting die wordt bestuurd volgens het bestuur-model. Het bestuur bestaat uit zes onbezoldigde leden. De uitvoering van het beleid is in handen van een directie, bestaande uit een artistiek en een zakelijk leider.GovernanceDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn opgenomen in het bestuursreglement van de NSKA. De NSKA is niet gebonden aan de Governance Code Cultuur (GCC) maar opereert wel in deze geest, voor zover de kleinschaligheid van de stichting dit toelaat.DownloadsMet betrekking tot de stichting en het bestuur kunt u hier de volgende documenten downloaden:

(klik met de muis op het betreffende item; het document opent in een nieuw venster en kan als pdf gedownload worden).