Stichting Vrienden NSKASteun ons - Word vriend van de Nederlandse StrijkKwartet Academie


Bent u een liefhebber van strijkkwartetmuziek en vindt u het belangrijk dat ook in de toekomst iedereen kan genieten van een hoogwaardig kamermuziek leven? Word dan Vriend van de Nederlandse StrijkKwartet Academie! 

De Vrienden ondersteunen de gespecialiseerde opleidingen van jonge talentvolle strijkkwartetten aan de NSKA en dragen zo bij aan behoud én toekomst van het muzikale leven, in het bijzonder van het strijkkwartet. 

Opleiding en coaching van jonge strijkkwartetten vergt kwaliteit en maatwerk. Naast kwartetlessen door de vaste docenten Marc Danel en Stefan Metz biedt de NSKA masterclasses aan door internationaal vermaarde gastdocenten. Ook organiseert de NSKA voor de jonge musici workshops zoals op het gebied van strijkkwartetanalyse en cultureel ondernemerschap. 

De NSKA-opleidingen worden hoofdzakelijk gefinancierd door private fondsen en particuliere giften. Uw steun daarbij is onontbeerlijk. 
En, door Vriend te worden krijgt u de gelegenheid de ontwikkeling van jonge strijkkwartetten van nabij te volgen.
U kunt ook iemand verrassen door haar of hem als cadeau Vriend te maken.

De Stichting Vrienden van de Nederlandse StrijkKwartet Academie is een door de belastingdienst geregistreerde als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen aan de stichting Vrienden fiscaal aftrekbaar

Het fiscaal nummer van de Vrienden van de NSKA8121.43.140

BankrekeningIBAN NL91ABNA0487270177
t.n.v. Stichting Vrienden van de NSKA 


Word Vriend!


Vriend - vanaf €50 per jaar

 • Openbare masterclasses (zesmaal per studiejaar): u ontvangt aan het begin van het studiejaar per post een overzicht van de internationale masterclasses die gegeven zullen worden. U kunt openbare masterclasses kosteloos bijwonen.
 • U ontvangt achtmaal per jaar de digitale nieuwsbrief van de NSKA waarin o.a. de openbare masterclasses worden aangekondigd.


 Vriend (lijfrente) - vanaf €250 per jaar (minimum: 5 jaar)

 • Openbare masterclasses (zesmaal per studiejaar): u ontvangt aan het begin van het studiejaar per post een overzicht van de internationale masterclasses die gegeven zullen worden. U kunt openbare masterclasses kosteloos bijwonen.
 • U ontvangt achtmaal per jaar de digitale nieuwsbrief van de NSKA waarin o.a. de openbare masterclasses worden aangekondigd.
 • Eenmaal per jaar uitnodiging voor bijwonen besloten concert
 • U kunt met een Overeenkomst Periodieke gift in geld kosteloos de overeenkomst voor een aftrekbare periodieke gift opstellen. Klik hier voor deze door de belastingdienst opgestelde overeenkomst.


  Vriend (lijfrente) - vanaf €1.000 per jaar (minimum: 5 jaar)

 • Openbare masterclasses (zesmaal per studiejaar): u ontvangt aan het begin van het studiejaar per post een overzicht van de internationale masterclasses die gegeven zullen worden. U kunt openbare masterclasses kosteloos bijwonen.
 • U ontvangt achtmaal per jaar de digitale nieuwsbrief van de NSKA waarin o.a. de openbare masterclasses worden aangekondigd.
 • Eenmaal per jaar uitnodiging voor bijwonen besloten concert
 • Eenmaal per vijf jaar een door u zelf te bepalen besloten concert voor u en uw gasten op een door u te bepalen locatie, bijvoorbeeld thuis (datum/programma/locatie in overleg).
 • U kunt met een Overeenkomst Periodieke gift in geld ook zelf kosteloos de overeenkomst voor een aftrekbare periodieke gift opstellen. Klik hier voor deze door de belastingdienst opgestelde overeenkomst.


Bedrijfsvriend  -  €4.500 per jaar (minimum: 3 jaar)

Voor meer informatie neemt u contact op met NSKA.


Hoe wordt u Vriend

Wilt u vriend worden, heeft u vragen of wilt u meer weten over andere vormen van schenken of steunen van de Nederlandse StrijkKwartet Academie, dan kunt u contact opnemen met zakelijk leider Janwillem Toebes. Telefonisch bereikbaar op 06.8888 0181. U kunt ook het bestuur van de vrienden bereiken per email: 


Aanvullende informatie

Voor meer informatie over fiscaal voordelig doneren volg deze link of kijk op het internetplatform van de campagne 'Cultuur, Daar Geef Je Om' van het Ministerie van OCW : www.daargeefjeom.nl


Voor meer fiscale informatie over periodieke schenking middels notariële akte volg deze link.

Voor een door de belastingdienst opgestelde Overeenkomst Periodieke gift in geld klik hier.


Het bestuur van de Vrienden van de NSKA bestaat uit: 

Mr A. Westerlaken, voorzitter
Dr E.F. van Leeuwen MA, secretaris-penningmeester
Drs W. Griekspoor, lid

De bestuursleden ontvangen geen honorering.


‘Is het voor jonge instrumentalisten al moeilijk om een carrière op te bouwen, voor jonge strijkkwartetten is het helemaal een lastige opgave. Het begint er al mee dat om tot echt samenspel te komen en een repertoire op te bouwen vele uren van studie en samen oefenen geïnvesteerd moeten worden voordat er ook maar één noot in publiek gespeeld kan worden. En waar vind je de leraren en de coaches die je daarbij kunnen helpen? Op die vragen en problemen heeft de NSKA al sinds een decennium een antwoord geboden, en zich daardoor een onmisbare plaats in het Nederlandse muziekleven verworven. In de komende verschraling van het Nederlandse kunstleven waarbij vooral jonge kunstenaars de klappen van de komende bezuinigingen zullen moeten opvangen mogen wij hopen dat de NSKA nog minstens een volgend decennium overeind kan blijven. Ik hoop dat allen die het belang daarvan inzien dit instituut zullen steunen c.q. blijven steunen.’

Martijn Sanders, voormalig directeur Concertgebouw Amsterdamzondag 1 oktober 2017 12:30
Dostojevski Kwartet
vrijdag 6 oktober 2017
Cheng Quartet
Voortaan onze nieuwsbrief ontvangen? Laat hieronder uw e-mailadres achter.